SRC 4 Kursu Programı ve İçeriği

YURT İÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI (SRC4) SÜRÜCÜ MESLEKİ YETERLİLİK KURS PROGRAMI

PROGRAMIN ADI : Yurt içi Eşya-Kargo Taşımacılığı (SRC4) Sürücü Mesleki
Yeterlilik Kurs Programı

PROGRAMIN DAYANAĞI:

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu ve bu kanunlar dayanak alınarak çıkarılan yönetmelikler, Millî Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasında 27.10.2016 tarihinde imzalanan protokol ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14.08.2015 gün ve 72 sayılı Özel Çeşitli Kurslar Çerçeve Programına dayanılarak hazırlanmıştır.

PROGRAMIN SEVİYESİ: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda sürücü belgesi sınıfına göre belirtilen eğitim düzeyi ve yaş seviyesinde hazırlanmıştır.

PROGRAMIN AMAÇLARI:

Bu program ile kursiyerlerin;

 1. İş sağlığı ve güvenliği, çevre güvenliği, kalite ve müşteri memnuniyetinin önemini kavramaları,
 2. İş organizasyonu oluşturmaları,
 3. Araçta, yolculuk öncesi sürüş hazırlığı yapmanın önemini kavramaları,
 4. Eşya-kargo taşıma kurallarını uygulamaları,
 5. Güvenli sürüş tekniklerini bilmeleri ve uygulamaları,
 6. Eşya-kargo taşıma mevzuatına hakim olmaları,
 7. Trafik kuralları ve trafik cezaları bilgisine sahip olmaları,
 8. Davranış psikolojisi ve trafiğe etkisi temel bilgisine sahip olmaları,
 9. İletişim teknolojilerini kullanmaları ve harita okumaları
 10. TIR ve kaçakçılık mevzuatına hakim olmaları,
 11. Sürücü yasal sorumluluklarını ve sigorta ile ilgili konuları kavramaları,
 12. Temel ilk yardım bilgisine sahip olmaları ve uygulamaları,
 13. Araçları tanımaları ve ekonomik araç kullanma bilgisine sahip olmaları,
 14. Trafik adabı bilgisine sahip olmaları,
 15. Mesleki gelişimlerini sürdürmeleri
  beklenmektedir.

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

 1. Bu program, yurt içi eşya-kargo taşımacılığı sürücü meslekî yeterlilik teorik bilgilerini içermektedir. Program; kursiyerlerin, yurt içi eşya-kargo taşımacılığı alanında mevcut bilgilerini geliştirmeleri, alandaki yeni gelişmeleri takip etmeleri, alanı ile ilgili kuralları daha bilinçli ve dikkatli olarak yerine getirmeleri, alanıyla ilgili yapılacak sınavlara hazırlanmaları için hazırlanmıştır.
 2. Program uygulanmasında; anlatım, gösteri, gösterip yaptırma, problem çözme, soru cevap gibi yöntem ve teknikler kullanılacaktır.
 3. Kursiyerlerin öğrenme süreçleri; periyodik olarak takip edilecek, öğrenme eksiklikleri varsa tespit edilip telafi yoluna gidilecektir. Bu bağlamda öğrenme eksiği olan kursiyerler diğer grupların derslerine de katılabilecek ve eksik öğrendiği hususları pekiştirecektir.
 4. Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Sürücü Meslekî Yeterlilik (SRC4) programının içeriği ve bu içeriklere ayrılan süreler, “Programın İçeriğinin Toplam Kurs Süresine Göre Haftalık Dağılımı ve Süresi” bölümünde ayrıntılarıyla verilmiştir.
 5. Yeterlilikler arası geçişte; SRC düzeyi herhangi bir kurs belgesine sahip olup başka bir düzey kurs belgesi alacaklar, Yönetmelik’te belirtilen yeni düzey kurs programının farklı süre ve konularını alarak programı tamamlayacaklardır.
 6. Eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için kursta görevlendirilecek eğitim personeli ve eğitim personelinin eğitim vereceği konular aşağıdaki tabloda verilmiştir.

KONULAR EĞİTİM PERSONELİ

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği ve Kalite Müşteri Memnuniyeti
 2. İş Organizasyonu
 3. Aracın Yolculuk Öncesi Sürüş Hazırlığı
 4. Yolcu Taşıma Kuralları
 5. Güvenli Sürüş Teknikleri
 6. Trafik Kuralları ve Cezalar
 7. İletişim Teknolojileri ve Harita Okuma
 8. Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanma
 9. Mesleki Gelişim
 10. Trafik Adabı 1. Trafik ve ulaşım alanında akademik çalışma yapmış, en az yüksek lisans mezunu eğitim personeli,
 11. Üniversitelerin; trafik ve ulaşım, makine, motor, otomotiv, mekatronik, otobüs kaptanlığı alanında en az ön lisans mezunu eğitim personeli,
 12. En az ön lisans mezunu olup Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Trafik ve Çevre Öğreticiliği Belgesi” sahibi eğitim personeli,
 13. En az ön lisans mezunu olup Bakanlık veya millî
  eğitim müdürlüklerince verilmiş “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi“ne sahip eğitim personeli,
 14. Yolcu taşıma (Trafik, Ulaştırma ve Turizm) Mevzuatı
 15. Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı
 16. Yasal Sorumluluklar ve Sigorta Hukuk, işletme, kamu yönetimi, iktisat, lojistik ulaştırma alanında en az lisans mezunu ‘’Eğiticinin Eğitimi Kurs Bitirme Belgesi’’ne sahip eğitim personeli,
 17. Trafik ve Davranış Psikolojisi Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında lisans mezunu eğitim personeli,
 18. İlk Yardım İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında alınmış “İlk
  Yardım Eğitmeni Sertifikası”na sahip en az ön lisans mezunu eğitim personeli

PROGRAMIN SÜRESİ :

Toplam 36 saat

Kursun toplam süresi dikkate alınarak hafta içi günlük 2 saatten az 6 saatten fazla, hafta sonu günlük 2 saatten az 8 saatten fazla ders yapılamaz. Günlük olarak yapılan ders saatleri gelen talebe göre izin verilen zaman aralıklarında işlenerek kursun toplam süresi tamamlanabilir.
Örneğin: Günde 6 saat olarak eğitimin yapılması halinde 1 Haftalık Süre: Günde 6 Saat X 5 Gün = 30 Saat
Toplam süre: 1 Hafta X 30 Saat = 30 Saat + 1 gün (6 Saat) = 36 Saat

PROGRAMIN İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GÖRE HAFTALIK DAĞILIMI VE SÜRESİ

SÜRÜCÜ MESLEKİ YETERLİLİK KURS PROGRAMI İÇERİĞİ YURTİÇİ EŞYA-KARGO TAŞIMACILIĞI (SRC4) SÜRÜCÜ MESLEKİ YETERLİLİK KURS PROGRAMI DERS SAATİ SÜRESİ
SRC4
KURSUN TOPLAM DERS SAATİ 36

KONULAR DERS SAATİ SÜRESİ

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği ve Kalite Müşteri Memnuniyeti
  a. Acil Durum ve İş Sağlığı Güvenliği Talimatı
  b. Çevre Güvenliği Önlemleri
  c. Kalite ve Müşteri Memnuniyeti

1

 1. İş Organizasyonu
  a. İş Öncesi Hazırlık
  b. Güzergâh Planlama
  c. Belge Ve Eşya Kontrolü
  1
 2. Aracın Yolculuk Öncesi Sürüş Hazırlığı
  a. Lastik Kontrolü
  b. Mekanik ve Elektronik Kontrol
  1
 3. Eşya Taşıma Kuralları
  a. Eşyayı Araca Alma
  b. Eşya Güvenliğini Sağlama
  c. Eşyayı Araçtan İndirme
  d. Taşıma Sonrası Kontrol

1

 1. Güvenli Sürüş Teknikleri
  a. Araç İçi Güvenlik Sistemleri
  b. Direksiyon Tutma ve Çevirme
  c. Koltukta Doğru Oturma Pozisyonu
  d. Araç İçinde Yük Taşıma ve Tehlikeleri (Kabin Disiplini)
  e. Aktif ve Pasif Güvenlik Gereçleri

5

f. Lastikler, Lastik Havaları, Lastik Değiştirme ve
Sürüş Güvenliği
g. Sürüşte 2 Kural Faktörü (Doğru Analiz,
Yavaşlatılan Sürüş)
h. Araçlarda Kontrolü Kaybetmeyi Önleyen Elektronik Sistemler
i. Takip Mesafesi
j. Durma Mesafeleri
k. Ayna Kullanımı
l. Virajlar (Ağırlık Transferi)
m. Sürücü Kaynaklı Kayma Hareketleri
n. Farklı Karakterde Yol Yüzeyleri (Kuru, ıslak, çok kaygan)
o. Çalışma ve Dinlenme Süreleri
p. Takograf Cihazı Kullanımı ve Trafik Güvenliği

 1. Eşya Taşıma (Trafik ve Ulaştırma) Mevzuatı
  a. Kanun (Karayolu Taşıma Kanunu),
  b. Yönetmelik (Karayolu Taşıma Yönetmeliği, Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği)
  c. İlgili Diğer Mevzuat

5

 1. Trafik Kuralları ve Cezalar
  a. Trafik Kuralları
  b. Trafik Cezaları
  4
 2. Trafik ve Davranış Psikolojisi
  a. İnsan-Trafik İlişkisi
  b. Sürücü Davranışının Psikolojik Açıdan İncelenmesi
  c. Sürücü Davranışını Etkileyen Faktörler
  d. Alkol ve Sürücülüğe Etkisi
  e. Yorgun, Uykusuz ve Dalgın Araç Kullanma

3

 1. Trafik Adabı
  a. Adap ve Trafik
  b. Trafikte Temel Değerler
  c. Trafikte Empati ve İletişim
  d. Trafikte Hak İhlalleri

2

 1. İletişim Teknolojileri ve Harita Okuma
  a. Araç Takip Sistemleri ve Faydaları
  b. Sürücülükte Kullanılan İletişim Teknolojileri (GPRS, WAP, GPS, GSM, MMS, VPN ve UMTS)
  c. İletişim Teknolojilerinden Kurallarına Uygun
  Olarak Yararlanma
  d. Harita Okuma

2

 1. TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı
  a. TIR Mevzuatı
  b. Kaçakçılık Mevzuatı
  1
 2. Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
  a. Trafikte Yasal Sorumluluklar
  b. Karayolu Taşımacılığında Sigorta
  2
 3. İlkyardım
  a. Temel İlkyardım Kavramları
  b. Hasta Yaralı ve Olay Yeri Değerlendirmesi
  c. Temel İlk Yardım Uygulamaları
  d. Taşıma Teknikleri

3

 1. Araç Bilgisi ve Ekonomik Araç Kullanma
  a. Aracın Kısımları
  b. Karoser
  c. Motor Sistemi
  d. Fren Sistemi
  e. Direksiyon Sistemi
  f. Güç Aktarma Organları
  g. Aydınlatma ve Gösterge Sistemleri
  h. Süspansiyon Donanımı
  i. Ekonomik Araç Kullanma

4

 1. Mesleki Gelişim
  a. Mesleki Bilgi Kaynakları
  b. Mesleki Deneyim Paylaşma
  c. Meslek Ahlakı
  1

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ESASLAR

Kurs süresince kursiyerlerin, mesleki yeterlilik sınavlarına hazırlanması amacıyla, sınav tekniklerini geliştirici çoktan seçmeli deneme sınavları düzenlenecektir. Ayrıca açık uçlu sorulardan oluşan en az bir yazılı sınav yapılacaktır. Sınavlar öğrencilere sınav konularına yönelik dönüt sağlanması amacıyla yapılacaktır.

PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ–GEREÇLERİ

• Taşınabilir Bilgisayar
• Projeksiyon
• Projeksiyon Perdesi
• Sunum Kumandası
• Görüntü ve Ses Sistemi
• Eğitici Ders Notları